Izaugsmes iespējas jauniešiem
Treniņi; koučings, meistarklases; projekti; nometnes u.c.

Tavs risinājumu klāsts:

 • Treniņš "JĀdara" 12-14 un 15-18 gadīgiem jauniešiem;
 • Individuālā koučinga sesija;
 • Komandas koučings;
 • Pārrunu sesija;
 • Individuāli izstrādāti risinājumi jaunietim un komandām.
 • Nometnes

Ieguvumi jauniešiem:

 • Iegūst lielāku pārliecību par sevi;
 • Saprot, kā izvirzīt un sasniegt mērķus;
 • Attīsta komunikācijas prasmes un iemaņas;
 • Saredz savu nākotnes iespējamo profesiju un/vai nodarbi;
 • Attīsta līdera un komandas spēlētāja prasmes un iemaņas;
 • Novērtē savu ietekmes un spēju apjomu;
 • Saskata iespējas, ko paver rīcība un mērķtiecīga darbība. 
Ieguvumi vecākiem - jaunietis:
 • Izprot atbildības jēdzienu un attīsta prasmi uzņemties atbildību;
 • Īsteno pārmaiņas, mainot domāšanu un rīcību;
 • Skaidrāk redz sava potenciāla attīstību nākotnes profesijas vai nodarbes virzienā;
 • Lietderīgi un jēgpilni izmantos savu brīvo laiku;
 • Kļūst dzīvespriecīgs un gatavs jauniem izaicinājumiem.

Ieguvumi sabiedrībai:

 • Jaunieši, apzinoties savu potenciālu:
  1. aktīvāk iesaistīsies skolas, savas pilsētas un novada sabiedriskajā dzīvē;
  2. veidos uz sadarbību vērstas attiecības un mācēs dot;
  3. ģenerēs kreatīvas idejas un dos impulsu to realizācijai.
 • Līdzcilvēkiem blakus būs aktīvi, dzīvespriecīgi un mērķtiecīgi jauni līderi!
 • Sabiedrībā vairojas pozitīvi domājošu un uz risinājumiem, iespējām vērstu jauniešu komanda.

0
 .